Ισολογισμός 2015

Ο ισολογισμός της εταιρείας μας για το 2015: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015